Felhasználási feltételek

Az oldal szolgáltatásai csak regisztrációval érhetők el, mely önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

A regisztráció megkönnyítésére Facebook profillal is be lehet lépni, de további adatok megadása szükséges.
A felhasználók a regisztrációjukkal elfogadják az oldal felhasználási feltételeit, amelynek megszegése súlyos szankciókat vonhat maga után.

Szankciók

Első alkalommal a szabályok be nem tartás figyelmeztetést von maga után, és 1 hétre való kizárást a portál szolgáltatásaiból.
Visszaeső szabálytalankodó esetén a következő lépés az oldal szolgáltatásaiból való 1 éves kizárás, valamint a súlyosság mérlegelése mellett a szolgáltató egységek igénybevételéből való kizárást is jelentheti (Pl. JATE Klubból való kitiltás).

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a az Universitas - Szeged Nonprofit Kft. (székhely: 6722 Szeged, Ady tér 10. adószám: 18457782-2-06 továbbiakban: Üzemeltető), mint a www.univ.hu (www.un1v.hu), www.jateklub.hu, www.sztejegyzetbolt.hu, www.szteajandekbolt.hu, www.sztealberlet.hu. www.sztekedvezmenyek.hu domain nevek alatt elérhető weboldal és szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.


A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett "Felhasználási feltételek" linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható. Az egyes fejezetcímek csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.


Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak
A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.


A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése
Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.
A Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell a Szolgáltatás logoját (Logo)
a Linkelő Weboldal a Logonak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja
a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges
a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását
a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről
a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.


Háttérben futó szoftverekre vonatkozó rendelkezések
A portál használata során a háttérben futó szoftver folyamatosan adatokat gyűjt a látogatói szokások elemzésének elősegítésére. A statisztikák alapjául szolgáló adatokat nem egyénre/látogatásra lebontva, hanem kizárólag összesítetten tároljuk, így azokból sem lehetőségünk, sem célunk egyéni látogatásokra vonatkozó információkat nyerni. A portál szoftver védelmi programrészeket is tartalmaz. Ezen programrészek állandóan működésben vannak. Ha ezek a programrészek szerverünk, illetve szoftverünk elleni támadási kísérletet észlelnek, akkor az internetes technológia használatából adódóan rendelkezésre álló összes lehetséges adatot begyűjtjük, amelyet felhasználhatunk arra, hogy felderítsük, valóban támadási kísérletről volt-e szó. Ha feltevésünk beigazolódik, és szükségesnek látjuk, akkor a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek alapján járunk el.


Egyéb rendelkezések
A Weboldalak használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek és azokat az Üzemeltető iktatja.
Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
- a Szolgáltatás megszűnésével;
- új Szabályzat érvénybe lépésével.

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely részét oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.