Az univ.hu adatvédelmi elvei

Az univ.hu portálrendszer (www.univ.hu (www.un1v.hu), www.jateklub.hu, www.sztejegyzetbolt.hu, www.szteajandekbolt.hu, www.sztealberlet.hu. www.sztekedvezmenyek.hu ) üzemeltetője, az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. (6722 Szeged, Ady tér 10.) adatkezelésének célja a szolgáltatásait igénybe vevő hallgatók, dolgozók és egyéb felhasználók számára diákjóléti szolgáltatások egységesített nyújtása.


Adatkezelő részletes adatai:
Universitas-Szeged Nonprofit Kft.
Székhely: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Adószám: 18457782-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-014183
Tel.szám: 62/544-131
Email cím: iroda(kukac)univkft.hu

Kereskedelmi egység: SZTE Ajándék és Jegyzetbolt: 6722 Szeged, Ady tér 10.


Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az itt megadott személyes adatait alapján az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. tájékoztathassa az egyetemi élettel kapcsolatos, az egyetemi polgároknak szóló eseményekről, rendezvényekről, kedvezményekről.


A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Universitas-Szeged Nonprofit Kft. csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.


Jelen nyilatkozat megtételével a hozzájárulását kérjük a megadott személyes adatainak megismerésére és kezelésére az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. szervezeti egységei által. Az adatfeldolgozásra a Nonprofit Kft és a vele adatfeldolgozás iránti tevékenység ellátására megbízási jogviszonyban álló személyek jogosultak.


Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása önkéntes. Adatait hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeljük. Megtévesztő, hibás adatszolgáltatás a kedvezményes szolgáltatásokból való kizárást vonhatja maga után.


Az itt megadott hozzájárulás, valamint a személyes adatainak módosítására a regisztrációs felületen lévő bejelentkezés után van lehetőség, melyhez a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó szükséges. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további jogaira, jogorvoslati lehetőségeire a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXXIII. Törvény, valamint az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. (6722 Szeged Ady tér 10.) Adatvédelmi szabályzatának rendelkezései az irányadóak. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése esetén a Társaság ügyvezetőjéhez fordulhat. Továbbá tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk megfelel a 2008. évi XLVIII. számú és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény előírásainak.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.